November 16, 2023

Anotos VD fortsätter fram till nästa extra bolagsstämma

Stockholm den 16 november 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelade den 9 oktober 2023 att Bolagets VD Joonhee Won avgår och att hans sista som VD för Anoto är den 15 november 2023. Mot bakgrund av att den extra bolagsstämman den 15 november 2023, då en ny styrelse skulle väljas, skjutits upp till den 11 december 2023 har styrelsen kommit överens med Joonhee Won om att han fortsätter i sin nuvarande roll som VD fram till den extra bolagsstämman den 11 december 2023.

För ytterligare information kontakta:

Anders Sjögren, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.