January 10, 2020

Anotos VD meddelar sin uppsägning och Anotos styrelse inleder ett sökförfarande för att finna en ny VD

Stockholm, 10 januari, 2020 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Joonhee Won har meddelat Anotos styrelse att han kommer att lämna sin befattning som VD för Anoto. 

En sökkommité har tillsats och kommer att inleda ett sökförfarande för att finna en ny VD. 

“Anotos styrelse och jag själv är ledsen att Joonhee lämnar företaget under nu rådande förhållanden. Vi delar inte den allmänna uppfattningen, men vi har förståelse till varför Joonhee väljer att meddela att han avser att sluta som VD i Anoto vid denna tidpunkt. Vi är tacksamma för det extremt hårda arbete som Joonhee har lagt ned under dem senaste fyra åren och för hans bidrag till bolagets vändning. Joonhee kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tillsvidare och hjälpa till med att genomföra överlämningen till en ny VD på ett så smidigt som möjligt”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Anoto.

För ytterligare information, kontakta: 

Joonhee Won, CEO

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 januari 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.