April 19, 2021

Riskkapitalist från Silicon Valley med MIT-bakgrund ny vd i Anoto

April 6, 2021

Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Förenade Arabemiraten med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

February 28, 2021

Bokslutskommuniké januari–december 2020

February 26, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

February 25, 2021

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av bolagets Q4-rapport

February 15, 2021

Kommuniké från Anoto Group AB:s extra bolagsstämma den 15 februari 2021

January 29, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

January 22, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

January 20, 2021

Styrelsen i Anoto Group beslutar om riktad nyemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av den riktade nyemissionen

January 11, 2021

Anoto publicerar översiktligt granskad delårsrapport för perioden juli–september 2020 med förtydligande av Bolagets VD