November 27, 2020

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av Q3-rapport

November 24, 2020

Wonchan Lee lämnar Anoto Group AB:s styrelse

November 4, 2020

Anoto Group förlänger VD:s anställningsavtal med ytterligare ett år

September 30, 2020

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

September 21, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 7,022 miljoner stamaktier och tillförs därigenom 1 miljon USD

September 17, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc erhåller ett term sheet från investerare för 4 miljoner dollar

August 31, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

July 31, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar en ny lösning för distansutbildning och ingår avtal med ny kund

July 7, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått två nya prenumerationsavtal

June 11, 2020

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc har ingått ett treårigt inkomstgenererande avtal med ett skoldistrikt i delstaten West Virginia i USA