October 31, 2018

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

October 29, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Anoto ingår partnerskap med Sana Labs för att individanpassa utbildning med hjälp av AI

October 24, 2018

Styrelseledamot i Anoto har omkommit i trafikolycka

October 18, 2018

Anoto tillförs cirka 24 miljoner kronor genom företrädesemission

October 8, 2018

Anoto ingår nytt kommersiellt kontrakt med Deutsche Telekom

October 1, 2018

Styrelsen i Anoto förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 15 oktober 2018

September 13, 2018

Anoto utser ny CFO med global mjukvaruerfarenhet

September 11, 2018

Offentliggörande av informationsmemorandum avseende Anotos företrädesemission

September 6, 2018

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor