November 29, 2019

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

November 25, 2019

Anoto Group AB erhåller investering om 3 miljoner dollar till sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc.

November 12, 2019

Ytterligare ett skoldistrikt och ett friskolenätverk väljer Anotos utbildningslösning KAIT

November 5, 2019

Anoto meddelar det första inkomstgenererande avtalet för sin utbildningslösning KAIT

November 4, 2019

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 12 miljoner stamaktier med en premium mot marknadspriset och tillförs härigenom 1,464 miljoner dollar

November 1, 2019

Anoto Group AB utvärderar en investering på 3 miljoner dollar i sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc. samt förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i Anoto Group AB

September 30, 2019

Förändring i antalet aktier och röster i Anoto Group AB

September 27, 2019

Anotos CFO har meddelat sin uppsägning

September 9, 2019

Anoto meddelar storskalig pilot av KAIT i delstaten Alabama, USA

September 2, 2019

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 17,6 miljoner aktier och tillförs härigenom SEK 15 miljoner