April 6, 2018

Anoto Group AB (publ) publicerar sin årsredovisningen för 2017

March 29, 2018

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

February 28, 2018

RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017

RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017

February 8, 2018

Anoto erhåller en första större order avseende sin senaste penna och minskar kostnaden för ledningsgruppen till förmån för expansion av säljorganisationen

Anoto erhåller en första större order avseende sin senaste penna och minskar kostnaden för ledningsgruppen till förmån för expansion av säljorganisationen

November 13, 2017

Anoto erhåller 40 miljoner kronor för att stärka tillväxten under 2018

November 9, 2017

RAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

October 31, 2017

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

October 2, 2017

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)