June 1, 2020

Kompletterande information till tidigare pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc ingått ett prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc utökar användarbasen för sin utbildningslösning KAIT genom att ingå ett inkomstgenererande prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

May 28, 2020

Anoto har ingått ett inkomstgenererande avtal för sin utbildningslösning KAIT genom att ett skoldistrikt i delstaten Indiana i USA övergått från ett pilotavtal till ett flerårigt prenumerationsavtal

May 27, 2020

Rapport Januari – Mars 2020

May 18, 2020

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 18 maj 2020

April 22, 2020

Tillägg till kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

April 17, 2020

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

April 1, 2020

Anoto knyter till sig teknologisk kompetens genom att anställa en CTO för KAIT och en Vice President of Engineering för Anoto

March 31, 2020

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

March 16, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 20 000 000 stamaktier med en premium mot marknadspriset och tillförs härigenom MUSD 2,1