June 30, 2023

Stämmokommuniké från årsstämma den 30 juni 2023 i Anoto Group AB (publ)

June 9, 2023

Anoto Group offentliggör utfall av företrädesemission om 20,5 miljoner kronor

June 1, 2023

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 29, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1 miljoner USD genom försäljning av 1 miljoner aktier i Knowledge AI

Delårsrapport januari–mars 2023

May 27, 2023

Anoto Group AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari–mars 2023

May 24, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1,7 miljoner USD genom försäljning av 1,7 miljoner aktier i Knowledge AI samt förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023

May 11, 2023

Anoto offentliggör prospekt

May 4, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

April 30, 2023

Anoto offentliggör årsredovisning för 2022