July 31, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar en ny lösning för distansutbildning och ingår avtal med ny kund

July 7, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått två nya prenumerationsavtal

June 11, 2020

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc har ingått ett treårigt inkomstgenererande avtal med ett skoldistrikt i delstaten West Virginia i USA

June 5, 2020

Rättelse: Anotos dotterbolag Knowledge AI utökar sin användarbas till att omfatta Chile i Sydamerika

Anotos dotterbolag Knowledge AI utökar sin användarbas till att omfatta Chile i Sydamerika

June 1, 2020

Kompletterande information till tidigare pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc ingått ett prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc utökar användarbasen för sin utbildningslösning KAIT genom att ingå ett inkomstgenererande prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

May 28, 2020

Anoto har ingått ett inkomstgenererande avtal för sin utbildningslösning KAIT genom att ett skoldistrikt i delstaten Indiana i USA övergått från ett pilotavtal till ett flerårigt prenumerationsavtal

May 27, 2020

Rapport Januari – Mars 2020

May 18, 2020

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 18 maj 2020