April 27, 2021

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av sin årsredovisning för 2020

April 19, 2021

Riskkapitalist från Silicon Valley med MIT-bakgrund ny vd i Anoto

April 6, 2021

Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Förenade Arabemiraten med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

February 28, 2021

Bokslutskommuniké januari–december 2020

February 26, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

February 25, 2021

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av bolagets Q4-rapport

February 15, 2021

Kommuniké från Anoto Group AB:s extra bolagsstämma den 15 februari 2021

January 29, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

January 22, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

January 20, 2021

Styrelsen i Anoto Group beslutar om riktad nyemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av den riktade nyemissionen