May 18, 2020

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 18 maj 2020

April 22, 2020

Tillägg till kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

April 17, 2020

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

April 1, 2020

Anoto knyter till sig teknologisk kompetens genom att anställa en CTO för KAIT och en Vice President of Engineering för Anoto

March 31, 2020

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

March 16, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 20 000 000 stamaktier med en premium mot marknadspriset och tillförs härigenom MUSD 2,1

March 2, 2020

Anoto meddelar att Knowledge AI har tilldelats ett avtal med the Singapore Ministry of Education för sin utbildningslösning KAIT

February 28, 2020

RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

January 27, 2020

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

January 13, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB