October 3, 2022

Anoto ingår ett tillverkningsavtal med ett stort specialistföretag inom elektronisk och mobil tillverkning

September 13, 2022

Knowledge AI i Jordanien tilldelas GroJo-utmärkelse för avancerad teknik

September 7, 2022

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI tar ett stort steg för att säkra ett statligt avtal med ett land i Mellanöstern och Anoto vidtar åtgärder för att lindra kassaflödesproblem från penntillverkning

July 26, 2022

Anotos styrelse beslutar om att finna strategiska alternativ för Knowledge AI Inc. för att anskaffa tillväxtkapital

July 18, 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

July 14, 2022

Anoto Group AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari–juni 2022

June 28, 2022

Stämmokommuniké från årsstämma den 28 juni 2022 i Anoto Group AB (publ)

May 30, 2022

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 19, 2022

Anoto publicerar ESEF-versionen årsredovisningen för 2021

May 18, 2022

Delårsrapport januari–mars 2022