January 10, 2020

Anotos VD meddelar sin uppsägning och Anotos styrelse inleder ett sökförfarande för att finna en ny VD

January 6, 2020

Anotos styrelse kommer överens med Nerthus Investment Ltd. och Solt Works Co. Ltd. om reviderad dagordning för extra bolagsstämma

December 22, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

December 20, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

December 9, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

November 29, 2019

Förändring i antalet aktier och röster i Anoto Group AB

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

November 25, 2019

Anoto Group AB erhåller investering om 3 miljoner dollar till sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc.

November 12, 2019

Ytterligare ett skoldistrikt och ett friskolenätverk väljer Anotos utbildningslösning KAIT

November 5, 2019

Anoto meddelar det första inkomstgenererande avtalet för sin utbildningslösning KAIT