February 28, 2018

RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017

RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017

February 8, 2018

Anoto erhåller en första större order avseende sin senaste penna och minskar kostnaden för ledningsgruppen till förmån för expansion av säljorganisationen

Anoto erhåller en första större order avseende sin senaste penna och minskar kostnaden för ledningsgruppen till förmån för expansion av säljorganisationen

November 13, 2017

Anoto erhåller 40 miljoner kronor för att stärka tillväxten under 2018

November 9, 2017

RAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

October 31, 2017

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

October 2, 2017

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

September 20, 2017

Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB

September 4, 2017

Anoto avslutar tvisten med LeapFrog och säkerställer fri licens till den optiska modulennoto