October 26, 2021

Anoto ingår nytt avtal med Deutsche Telekom värt cirka 1,4 MUSD

August 20, 2021

Delårsrapport januari–juni 2021

August 12, 2021

Anoto Group AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari–juni 2021

August 10, 2021

Anoto tar upp brygglån om 20 miljoner SEK för att möta kraftigt ökad efterfrågan från kunder

June 30, 2021

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 30 juni 2021

June 1, 2021

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 28, 2021

Delårsrapport januari–mars 2021

May 19, 2021

Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Saudiarabien med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

April 30, 2021

Anoto offentliggör årsredovisningen för 2020 och korrigerar för en mindre förändring av resultatet 2020

April 27, 2021

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av sin årsredovisning för 2020