May 24, 2024

Delårsrapport för januari – mars 2024

Första kvartalet 2024 (jämfört med första kvartalet 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 13 (13)
  • Bruttomarginalen minskade till 67 % (74 %)
  • Rörelseförlusten uppgick till MSEK -14 (-14)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0.00 (-0.12)

Delårsrapporten för januari-mars 2024 finns tillgänglig i dess helhet på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

 

För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, Styrelseordförande

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2024, kl. 19:30 CEST.

 

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande två affärsområden: Retail Products och Enterprise Solutions & Licensiering. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.