November 30, 2023

Delårsrapport januari–september 2023

Tredje kvartalet 2023 (jämfört med tredje kvartalet 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 MSEK (24)
  • Bruttomarginalen ökade till 67 % (35 %)
  • Rörelseresultatet ökade till 128 MSEK (-14)
  • Periodens nettoresultat blev 122 MSEK (-4)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,45 SEK (-0,05)

 

Januari – september 2023 (jämfört med januari – september 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 MSEK (61)
  • Bruttomarginalen ökade till 66 % (63 %)
  • Rörelseresultatet ökade till 98 MSEK (-37)
  • Nettoresultatet blev positivt och uppgick till 99 MSEK (-9)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 SEK (-0,17)

 

Rapporten för januari – september 2023 i sin helhet finns tillgänglig på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2023, kl. 23:59 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.