June 26, 2024

Erik Fällström har beslutat att avgå som styrelseledamot i Anoto

Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar att Erik Fällström idag har informerat styrelsen om sitt beslut att avgå som styrelseledamot i Anoto med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att styrelsesuppleant Alexander Fällström ska delta som styrelseledamot i styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma som hålls den 15 juli 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Adeson, styrelseordförande i Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller skicka e-post till ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Retail Products och Enterprise Solutions och Licensiering. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.