May 29, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1 miljoner USD genom försäljning av 1 miljoner aktier i Knowledge AI

Stockholm, 29 maj 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) offentliggör härmed att bolaget har sålt 1 miljoner stamaktier i sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Holdingts Ltd. (”KAIT”). Transaktionen genomfördes till en värdering om 12 miljoner USD vid full utspädning. Efter försäljningen kommer Anoto fortfarande att äga 4,3 miljoner aktier i KAIT (47,8 procent av antalet utestående aktier). De 1 miljoner aktierna såldes till ett brittiskt investmentbolag.

”Det här är den sista pusselbiten i våra ansträngningar att anskaffa kapital till Anoto. När vi är klara med erbjudandet och försäljningen av KAIT-aktier kommer vi att ha anskaffat totalt 6,7 miljoner USD, vilket gör det möjligt för oss att expandera och växa. Försäljningen av KAIT-aktier var avsedd för att minska utspädningen för Anoto-aktieägare och uppnå oberoende företagsstatus för KAIT för att KAIT ska kunna vara självförsörjande och eliminera beroendet av Anoto samtidigt som Anoto behåller en meningsfull andel i KAIT,” säger Joonhee Won, verkställande direktör i Anoto Group AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 29 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.