July 31, 2023

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Stockholm, 31 juli 2023 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad emission och en företrädesemission av stamaktier, vilket har resulterat i ett förändrat antal aktier och röster i Anoto.

Genom den riktade emissionen, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 april 2023, har antalet aktier respektive röster ökat med 50 000 000 och genom företrädesemissionen, vars utfall offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 juni 2023, har antalet aktier ökat med 51 247 103 aktier respektive röster.

Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 31 juli 2023 till 331 859 066 aktier respektive röster.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli 2023, kl. 18:00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.