September 30, 2019

Förändring i antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Stockholm, 30 september 2019 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto har ökat med 16 554 030 aktier respektive röster.

Förändringen avser aktier som emitterats under september i enlighet med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 17 maj 2019.

Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 30 september 2019 till 137 166 287 aktier respektive röster.

För ytterligare information kontakta:                                                      

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm


Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 21:30.

Om Anoto Group
Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar. Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning för offline-utbildning; ACE – Anotos nya och förbättrade företagsformulärslösningar; aDNA – Anotos säkra interaktiva marknadsföringslösning; och Dr. Watson – Anotos biometriska autentiserings- och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq Stockholm under ANOT.