February 28, 2024

Förändringar i Anotos styrelse

Stockholm, 28 februari 2024 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar att Hans Haywood (tidigare VD för Anoto) och Pedro Pinto har begärt eget utträde från styrelsen i Anoto med omedelbar verkan. Anotos styrelse kommer fortfarande att bestå av Dennis Song, som styrelsens ordförande, och Injoon Chung, och är därför inte beslutför förrän den extra bolagsstämma som planeras hållas den 8 mars 2024 väljer nya styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta:

Dennis Song, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.