November 2, 2023

Förändringar i Anotos styrelse

Stockholm, 2 november 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar att Dennis Song begärt eget utträde från styrelsen i Anoto med omedelbar verkan. I och med Dennis Songs avgång utgörs Anotos styrelse av Anders Sjögren och Joonhee Won och är därmed inte beslutsför till dess bolagsstämman valt nya ledamöter. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 15 november 2023 för att välja nya styrelseledamöter.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Sjögren, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande den 2 november 2023 kl. 08.00 CEST.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.