June 20, 2019

Henrik Hammarskiöld föreslås till ny styrelseledamot i Anoto

Stockholm, 20 juni, 2019 –Nerthus Investments Limited (”Huvudaktieägaren”), som representerar cirka 9 procent av det totala antalet aktier i Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”), har i kallelsen till den extra bolagsstämman den 3 juli 2019 lämnat förslag till komplettering av styrelsen i Bolaget. I tillägg till de förslag som presenteras i kallelsen har Huvudaktieägaren meddelat Bolaget att Huvudaktieägaren även föreslår nyval av Henrik Hammarskiöld till styrelseledamot i Bolaget. Information om de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgänglig på Anotos webbplats www.anoto.com.

Övriga förslag återfinns i kallelsen till den extra bolagstämman, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.anoto.com.

Stockholm i juni 2019

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen