October 31, 2022

KAIT ingår ett avtal med ett metaverseföretag för att konvertera KAIT:s AI-handledare till ett metaverseformat

Stockholm den 31 oktober 2022 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) meddelar idag att dess dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc (”KAIT”) har kommit överens om att börja arbeta med metaverseföretaget Grid, http://www.gridinc.com/, i syfte att konvertera KAIT:s webbaserade AI-handledare till en metaverseplattform. Grid är ett koreanskt företag som ägs av AIITONE (tidigare Soltworks), den största aktieägaren i Anoto Group och ett av de ledande metaverseföretagen. Den ursprungliga versionen kommer att finnas tillgänglig i december och kommer att vara i kommersiell produktion från och med januari 2023.

“KAIT är alltid angeläget om att öka elevernas motivation. KAIT:s AI-handledare som erbjuds i metaverseformat kommer att locka studenter att spendera tid i utbildningsmetaversen. Det kommer att finnas ett studierum där studenter kan studera individuellt, ett gruppstudierum för grupparbeten där eleverna kan samarbeta och ett virtuellt klassrum där lärare kan träffa sina elever på distans i ett metaversum. Samarbetet med Grid är en win-win-situation eftersom vi inte behöver spendera tid och resurser för att utveckla vårt eget metaversum, medan Grid kan dra nytta av studenterna som är anslutna till KAIT-plattformen,” säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.