September 13, 2022

Knowledge AI i Jordanien tilldelas GroJo-utmärkelse för avancerad teknik

Stockholm, den 13 september 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelar att dess dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc. (”KAIT”) har tilldelats GroJo-utmärkelse av Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship i Jordanien och Världsbanken och tillerkänns därmed subventioner på 50 procent av arbetstagares ersättning under sex månader.

“Det här priset är ett erkännande av vår teknik och våra utsikter. De flesta i vårt mjukvaruutvecklingsteam är baserade i Jordanien. Eftersom det är en prestigefylld utmärkelse för lovande företag kommer detta hjälpa oss att rekrytera fler talanger”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 september 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.