August 7, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 7 augusti 2023

Stockholm, 7 augusti 2023 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) den 7 augusti 2023 fattades följande huvudsakliga beslut.

Överlåtelse av aktier i KAIT

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 13 juli 2023 om att överlåta 1 250 000 aktier i KAIT till Joonhee Won och 100 000 aktier i KAIT till Jörgen Durban.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 augusti 2023, kl. 13.00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT