June 1, 2020

Kompletterande information till tidigare pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc ingått ett prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

Med anledning av Anoto Group AB (publ):s (”Anoto” eller ”Bolaget”) pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc ingått ett prenumerationsavtal för sin utbildningslösning KAIT med Kyunghee University i Soeul, Sydkorea, som publicerades den 1 juni 2020, ges följande kompletterande information avseende ordervärde.

Ordervärdet för prenumerationsavtalet är mellan 28 000 och 50 000 USD, och utgörs av licensintäkter och intäkter av försäljning av pennor. Det totala ordervärdet kommer att avgöras av hur många pennor som Kyunghee University kommer att köpa av Knowledge AI Inc.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2020, kl. 15:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.