July 26, 2019

Rapport januari - juni 2019

  • Nettoomsättningen under perioden var 54 MSEK (60) och under kvartalet uppgick den till 28 MSEK (32), en ökning med 7 % jämfört med Q1.
  •  Rörelseresultatet under perioden uppgick till -23 MSEK (2) och under kvartalet till -14 MSEK (1).
  • Rörelseresultatet uppgick till -23 MSEK (2), i första hand på grund av en ökning i rörelsekostnader med 13 MSEK genom fortsatt utveckling och kostnader i samband med nya produktlanseringar. Vår plan för 2019 inkluderar inrättandet av lämpliga nätverk för försäljning och marknadsföring samt fortsatta investeringar i FoU för KAIT och programvara för Livescribe.
  •  Bruttomarginalen under perioden uppgick till 52% (54%). Denna mindre förändring berodde på en leverans-och lagerrelaterad engångskostnad.

KALENDER FÖR 2019     

Q3 rapport – 22 november 2019

Q4 rapport – 25 februari 2020

Årsredovisning – 31 mars 2020

Gå till https://www.anoto.com/investors/investors-calendar/ för aktuell information.

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer.

 

För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juli 2019, kl. 08.45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och den relaterade mjukvaran. Dessa smartpensar berikar vardagen för miljontals människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar. Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning för offline-utbildning; ACE – Anotos nya och förbättrade företagsformulärslösningar; aDNA – Anotos säkra interaktiva marknadsföringslösning; och Dr. Watson – Anotos biometriska autentiserings- och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq Stockholm under ANOT.