May 8, 2019

Rapport Januari - Mars 2019

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26 MSEK (28) och rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (1).
  • Vi såg en stark återhämtning inom verksamheten Enterprise Forms till följd av att den nya prismodellen nu är etablerad.
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (-1), i första hand på grund av en ökning i rörelsekostnader med 8 MSEK genom fortsatt programvaruutveckling och kostnader i samband med nya produktlanseringar. Vår plan för 2019 inkluderar upprättandet av kompetenta nätverk för försäljning och marknadsföring och fortsatta investeringar i FoU för programvara för CAIT och Livescribe.     
  • Bruttomarginalen under perioden uppgick till 59 % (61 %). Vi fortsätter att uppnå goda bruttomarginaler för verksamheten inom både Enterprise Forms och Notetaking. Ökningen på årsbasis för bruttomarginalen beror i första hand på minskade tillverkningskostnader och ökade programvaru- och licensintäkter.

KALENDER FÖR 2019     

Årsstämma 2018 – 17 maj 2019
Q2 rapport – 19 juli 2019
Årsredovisning – 31 mars 2020

Gå till WWW.ANOTO.COM/INVESTORS för aktuell information. 

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019, kl. 08.45 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: CAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga