June 5, 2020

Rättelse: Anotos dotterbolag Knowledge AI utökar sin användarbas till att omfatta Chile i Sydamerika

Med anledning av Anoto Group (publ):s (”Anoto” eller ”Bolaget”) pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI utökar sin användarbas till att omfatta Chile i Sydamerika, som publicerades den 5 juni 2020, angavs felaktigt följande information i den svenska versionen av pressmeddelandet: Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020, kl. 08:50 CET. Den felaktiga informationen avser att informationen i pressmeddelandet angavs som kurspåverkande information, vilket inte är fallet.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020, kl. 09:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.