March 8, 2024

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 8 mars 2024 i Anoto Group AB (publ)

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 8 mars 2024 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av Kevin Adeson, Pedro Pinto, Dennis Song och Erik Fällström som ordinarie ledamöter och Alexander Fällström som suppleant.

Bolagsstämman valde Kevin Adeson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade att någon ersättning till styrelsen inte ska utgå.

För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, styrelseordförande för Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 mars 2024, kl. 13:30 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.