October 24, 2018

Styrelseledamot i Anoto har omkommit i trafikolycka

Stockholm, 24 oktober 2018 – Will Reeb, styrelseledamot i Anoto Group AB (publ) (”Anoto”), har omkommit i en trafikolycka.

Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto: ”Det är med djup sorg som vi mottagit det tragiska beskedet att Will Reeb omkommit i en trafikolycka i Portugal. Will Reeb valdes till styrelseledamot i Anoto 2018 och hade dessförinnan ett antal befattningar inom Anoto, bland annat Chief Marketing Officer och Chief Strategy Officer.”

Nerthus Investments Ltd., som är största aktieägare i Anoto, föreslår att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för att välja Anotos VD Joonhee Won till styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har för avsikt att inom kort återkomma med kallelse till sådan extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga