February 22, 2022

Svenska Anoto lanserar världens första AI-lösning för en integrerad offline- och onlineplattform för utbildning

Stockholm den 22 februari 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelar att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc (”Kait”), inriktat på digitala mjukvarulösningar inom utbildning, lanserar en helt ny AI-baserad utbildningsplattform. Den tidigare plattformen, som endast erbjudits skolor (b2b), innehåller tre funktioner – diagnostisk bedömning av elevens färdigheter, autogenererad undervisning samt en modul för distansutbildning – kommer i sin nya version även att erbjudas direkt till elever (b2c) som vill bli bättre på matematik och naturvetenskap.

Under 2021 har Kait arbetat hårt med att utveckla och förbättra sin mjukvara. Den nya versionen som lanseras kommer att finnas tillgänglig som mobilapplikation såväl som online- och offlinelösning och därmed vara en helt integrerad utbildningslösning.

Genom att kombinera Anotos patenterade svenskutvecklade digitala penna med en digital utbildningsplattform ger Kait lärarna underlag för att bedöma elevens förståelser samtidigt som eleven får vägledning om eventuella misstag som denne gjort vid t.ex. problemlösning.

Grunden för AI-funktionen är Anotos digitala penna, men genom att investera i en egenutvecklad AI-algoritm och utbildningsprogramvara, leder Kait nu Anotos förändringsprocess från att vara en tillverkare och utvecklare av hårdvara till att bli ett mjukvarubolag baserat på AI-lösningar.

I Kaits plattform är den digitala pennan inte mer än ett verktyg för den sofistikerade datainsamling som krävs för att lösningens AI-funktion ska fungera. Den digitala pennan mäter olika datapunkter, vars totala resultat ger svaret på om eleven verkligen har förstått uppgiften som eleven har arbetat med och vad eleven ska lära sig i nästa steg.

För läraren innebär lösningen bland annat att de kan identifiera skillnader i förståelse mellan elever även om de fått exakt samma poäng eller betyg på en uppgift eller ett prov.

För eleven är tekniken utformad för att göra studierna lättare och mer relevanta. Eleven kan direkt se var och hur t.ex. en matematisk uträkning har gått fel – ungefär som när ett ordbehandlingsprogram rödmarkerar en felstavning. AI-funktionen kan även lägga upp scheman och designa utbildningsprogram för elever som tycker att de hamnat på efterkälken.

AI-lösningen har hittills testats av omkring 10 000 elever i skolor i bland annat Sydkorea och USA och den nya versionen av plattformen kommer under året att lanseras på bredare front.

  • Vi tror att Kaits lösning kan rita om spelplanen för utbildning. Eftersom lösningen både är ett verktyg som hjälper lärare att sätta rättvisare betyg samtidigt som den fungerar som ett ovärderligt stöd för elever i undervisningen, ser vi stora kommersiella möjligheter för lösningen, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

 

AI-lösningen kommer att demonstreras vid ett digitalt event onsdagen den 23 februari mellan kl. 10.00–11.00. Presentationen kommer att hållas på engelska och det kommer ges möjlighet till att ställa frågor. För att följa demonstrationen använd följande länk: http://motions.se/anoto.html

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2022, kl. 20:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.