December 20, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

Stockholm, 20 december 2019 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Anoto utökar användarbasen för sin utbildningslösning KAIT med ett stort skoldistrikt i delstaten Florida samt ett inflytelserikt skoldistrikt i delstaten Indiana, båda USA.

Skoldistrikten har beslutat att påbörja kommersiella piloter av KAIT-plattformen. Skoldistriktet i Florida kommer att börja använda KAIT den 13 januari 2020 och skoldistriktet i Indiana kommer att börja använda KAIT den 20 februari 2020. Skoldistrikten består tillsammans av cirka 98 600 elever fördelade på 133 skolor.

”Genom att addera dessa stora och inflytelserika skoldistrikt har vi nått ut till över 200 000 elever inom mindre än fyra månader sedan KAIT-plattformens kommersiella lansering. Jag är glad över att vi expanderar till Florida eftersom delstaten är ett av dem största naven inom den amerikanska utbildningsmarknaden”, sa Joonhee Won, VD för Anoto Group.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 08:00 CET.

 

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.