November 24, 2020

Wonchan Lee lämnar Anoto Group AB:s styrelse

Wonchan Lee har meddelat styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Anoto med omedelbar verkan. Wonchan Lee har varit styrelseledamot i Anoto sedan maj 2020.

Valberedningen i Anoto kommer inom ramen för sitt uppdrag att presentera ett förlag till ny styrelseledamot att ersätta Wonchan Lee för tiden fram till nästa årsstämma i samband med en extra bolagsstämma som kommer att kallas till så snart ett sådant förslag finns tillgängligt.

”Trots sin korta tjänstgöring var Wonchan Lee en eftertänksam styrelseledamot. Jag vill tacka honom för hans värdefulla tjänster och önskar honom lycka till i hans framtida åtaganden”, säger Perry Ha, styrelseordförande i Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 november 2020, kl. 08:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.