January 27, 2020

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildnings- lösning KAIT för att individ- anpassa utbildning genom artificiell intelligens

Stockholm, 27 januari 2020 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Anoto har fortsatt att utöka användarbasen för sin utbildningslösning KAIT med ett stort skoldistrikt i delstaten Florida och ett skoldistrikt i delstaten Utah, båda USA. Skoldistrikten består tillsammans av 238 341 elever fördelade på 301 skolor, vilket innebär att det sammanlagda antalet elever i de skoldistrikt som använder
KAIT-plattformen nu uppgår till 452 060.

“Trots att vi upplever utomordentlig tillväxt avseende potentiella användare av KAIT, har vi valt att anställa ytterligare en säljare i USA och påbörjat olika säljaktiviteter i såväl Europa som Asien. Samtidigt bygger vi ett starkt och professionellt team för distribution och kundnöjdhet för att hantera den ökade efterfrågan”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 januari 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.