December 9, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

Stockholm, 9 december 2019 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Anoto utökar användarbasen för sin utbildningslösning KAIT med ett skoldistrikt i delstaten West Virginia samt ett skoldistrikt i delstaten Virginia, båda USA.

Skoldistrikten har beslutat att påbörja kommersiella piloter av KAIT-plattformen och båda distrikten kommer att börja använda KAIT den 1 februari 2020. Skoldistrikten består tillsammans av cirka 33 400 elever fördelade på 45 skolor.

”Tillsammans med dem nya skoldistrikten i USA har KAIT nu introducerats till sammanlagt 171 skolor med cirka 111 000 elever. När vi närmar oss jullovet för skolorna förbereder vi oss på att lansera en uppdaterad version av mjukvaran i början av januari 2020 och fokuserar på att bygga en stark organisation för distribution och kundnöjdhet. Vi kommer att expandera vårt nätverk på ett mer aggressivt sätt under nästa år och har nyligen tillsatt en chef för affärsutveckling i Europa och en ny säljare på USA:s västkust”, sa Joonhee Won, VD för Anoto Group.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.