Corporate News

Thu, 30 Jun 2016 08:30:00 GMT
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Lund, 30 juni 2016 – I juni 2016 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 144 689 816 nya aktier till följd av slutförandet av förvärvet av Pen Generation Inc.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 30 juni 2016 till 45 541 549,36 kronor, fördelat på 2 277 077 468 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 30 juni 2016 till 2 277 077 468 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 10:30 den 30 juni 2016.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

 

Subscribe to receive updates by email