December 22, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

December 20, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

December 9, 2019

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt väljer Anotos utbildningslösning KAIT för att individanpassa utbildning genom artificiell intelligens

November 29, 2019

Förändring i antalet aktier och röster i Anoto Group AB

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

November 25, 2019

Anoto Group AB erhåller investering om 3 miljoner dollar till sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc.

November 12, 2019

Ytterligare ett skoldistrikt och ett friskolenätverk väljer Anotos utbildningslösning KAIT

November 5, 2019

Anoto meddelar det första inkomstgenererande avtalet för sin utbildningslösning KAIT

November 4, 2019

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 12 miljoner stamaktier med en premium mot marknadspriset och tillförs härigenom 1,464 miljoner dollar

November 1, 2019

Anoto Group AB utvärderar en investering på 3 miljoner dollar i sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc. samt förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i Anoto Group AB