January 29, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

January 22, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

January 20, 2021

Styrelsen i Anoto Group beslutar om riktad nyemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av den riktade nyemissionen

January 11, 2021

Anoto publicerar översiktligt granskad delårsrapport för perioden juli–september 2020 med förtydligande av Bolagets VD

December 29, 2020

Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma

December 17, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar sin nya lösning för distansundervisning KAIT@HOME och ingår kommersiella pilotavtal med sex kunder

December 16, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 8 595 556 stamaktier och tillförs därigenom ca 7,7 miljoner SEK

November 30, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

November 27, 2020

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av Q3-rapport

November 24, 2020

Wonchan Lee lämnar Anoto Group AB:s styrelse