December 17, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar sin nya lösning för distansundervisning KAIT@HOME och ingår kommersiella pilotavtal med sex kunder

December 16, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 8 595 556 stamaktier och tillförs därigenom ca 7,7 miljoner SEK

November 30, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

November 27, 2020

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av Q3-rapport

November 24, 2020

Wonchan Lee lämnar Anoto Group AB:s styrelse

November 4, 2020

Anoto Group förlänger VD:s anställningsavtal med ytterligare ett år

September 30, 2020

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

September 21, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 7,022 miljoner stamaktier och tillförs därigenom 1 miljon USD

September 17, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc erhåller ett term sheet från investerare för 4 miljoner dollar

August 31, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020