Corporate News

Mon, 18 Jul 2016 06:45:00 GMT
Anoto utser ny Chief Operating Officer - COO

Lund den 18 juli , 2016 - Anoto Group AB ( publ ) meddelar följande ändring i ledningen. Styrelsen har utsett James Shannon , tidigare SVP Software & chefsarkitekt , till rollen som Chief Operating Officer ( COO ) . Efter att ha arbetat med Anotos teknologi i över 10 år och framgångsrikt lett flera team inom Anoto förutom att arbeta i nära samarbete med flera viktiga partners och kunder, tillför James en stark teknisk och kommersiell kompetens och erfarenhet till denna roll .

Ytterligare förändringar i ledningen omfattar utnämning av landschefer över Anotos globala rörelse för att förbättra effektiviteten och finansiell rapportering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 08.45 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

 

Subscribe to receive updates by email