Corporate News

Tue, 29 Nov 2016 08:28:25 GMT
Anoto erhåller order om 30 000 pennor i Korea och Joonhee Won utnämns till permanent VD

Lund den 29 november 2016 - Anoto har precis erhållit en order om 30 000 pennor från ett ledande utbildningsföretag i Korea. Ordern är den första i en serie som förväntas uppgå till totalt 100 000. Detta är ytterligare ett stöd för Anotos beslut att fokusera den existerande pennrörelsen till utbildning, enterprise forms och anteckningar.Sedan början av augusti i år har Anoto annonserat avtal avseende 250 000 pennor som är avgörande för dess grundrörelse.

Denna framgång i kombination med den betydande potentialen i den nyligen annonserade Anoto DNA-initiativet visar att förändringsarbetet sedan den 23 mars i år då Joonhee Won utsågs till interims VD nu producerar resultat. Joonhee Won har sedan dess med kraft lett ett framgångsrikt arbete med omstrukturering av bolagets rörelse och bolagets styrelse har bett Joonhee Won att bli permanent VD. Styrelsen kan bekräfta att han accepterat erbjudandet. Joonhee Won ger en eloge till sin nya ledningsgrupp för mycket av den snabba förändringen och lovar att leda Anoto till lönsamhet och tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF